pixo X white

Never ending war.

Photographic sequence.


o pixo e o branco

A guerra que nunca acaba.

Sequencia fotografica.